Oferta

Oferta kancelarii skierowana jest do Klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz instytucji. Usługi świadczone są zarówno w ramach stałej obsługi prawnej, jak również zleceń jednostkowych. Forma współpracy jest uzależniona od potrzeb i oczekiwań Klienta, którym każdorazowo staramy się sprostać.

Oferujemy usługi z zakresu profesjonalnego zastępstwa prawnego (przed sądami czy organami ), sporządzania pism, projektów umów, jak również opinii prawnych.

Zajmujemy się sprawami z zakresu wielu dziedzin prawa, w tym w szczególności prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa gospodarczego.

W  swej działalności kierujemy się przede wszystkim interesem Klienta, zmierzając do przedstawienia optymalnych rozwiązań zaistniałych problemów.  Gwarantujemy zachowanie poufności powierzanych nam informacji.

Wysokość honorarium za wykonanie zlecenia ustalana jest indywidualnie, w drodze umowy zawartej z Klientem, przy uwzględnieniu rodzaju zleconej sprawy, stopnia jej zawiłości i koniecznego nakładu pracy jak również wartości przedmiotu sporu.

Przy ustalaniu honorarium kancelaria kieruje się wysokością stawek minimalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r .w sprawie opłat za czynności radców prawnych, co w przypadku korzystnego wyniku sprawy oznacza możliwość domagania się od strony przeciwnej zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w całości.

© 2020 Kancelaria Radcy Prawnego Marta Mazur-Kraweć Iława / Realizacja: Strony internetowe CubeMatic